Yoga för företag

Yoga har blivit alltmer populärt på svenska arbetsplatser som en del i friskvårdssatsningen. Flera studier pekar på att regelbunden yoga träning ökar förmågan att hantera stress, minskar 
sömnsvårigheter, muskelspänningar och kronisk smärta samt leder till ett ökat välbefinnande och känsla av sammanhang. 
Yoga bidrar till en bättre hälsa på många plan. Dels genom att vi får mer energi och kraft men också genom att ett regelbundet utövande kan få oss att stanna upp och reflektera djupare kring vad som gör att vi mår bra.

När en arbetsgivare erbjuder sin personal yoga på företaget innebär det att man gör det möjligt för alla anställda att delta i en aktivitet helt efter sina egna förutsättningar. Genom olika modifikationer kan vi yoga tillsammans oavsett fysisk förmåga och ålder.  
Erfarenheter visar att det skapar en fin sammanhållning mellan personalen att yoga tillsammans på arbetsplatsen.

 

Antalet platser inom företagshälsovården har mer än halverats från 1995 till 2010 samtidigt som press och stress ökar i samhället. Höga krav kan man ha om man har egenkontroll eller/och socialt stöd från arbetskollegor och ledning, annars påverkar det hälsan. Forskning visar att företag som satsar på företagshälsovård och yoga har färre sjukskrivningar och bättre arbetsklimat. Att satsa på sina medarbetares hälsa är ett bra sätt att konkurrera på arbetsmarknaden, liksom att satsa på miljö.

 

Företaget Friskvård & Balans tar emot företagsuppdrag

 

För långsiktig friskvård (Holistisk friskvårdsyoga, medicinsk yoga) som personalförmån.

 

För rehabilitering från stressrelaterade tillstånd av fysisk och psykisk obalans bland den sjukskrivna delen av personalen.

 

Stimulerande inslag vid en konferens.

 

Kom gärna med egna idéer så hjälper jag dig gärna!

Kontakt: Anne-lie.johansson@live.se

eller 073-80 66 960

 

Länkar: 

http://www.expressen.se/halsa/1.2217582/yogan-hjalpte-ulrica-att-bli-av-med-smarta-och-stelhet  

 Välkomna!