Vad är yoga?

Yoga är ett av världens äldsta system för hälsa och utveckling och används idag som friskvård i stora delar av världen. En betydelse av ordet yoga är "att förena", att förena kropp, själ och sinne. Yoga handlar om att bli mer fokuserad och närvarande i varje handling och i varje stund.

Med kroppsrörelserna tränar vi styrka, smidighet, balans och fokusering. Rörelserna påverkar inte bara muskler och leder utan även matsmältning, inre organ, nervsystem och körtlar.

Alla övningar görs i koordination med andningen. Med andningsövningarna kan vi lära oss att lyssna på oss själva och påverka hur vi mår. Andningsövningarna är ett redskap som både hjälper oss att slappna av och att öka energinivån i kroppen när vi behöver det.

Det finns inga villkor för att börja med yoga. Alla kan utöva yoga, oberoende av ålder och hälsotillstånd.

  

       
Hjärtligt Välkomna!