Betalning

 


 

 

Betala enkelt via mitt bankgiro 788-6203

Går även att betala kontant.

Jag vill att ni betalar senast 6 dagar efter startad kurs, innan ni är med på tillfälle två.

Glöm inte skriva både namn, efternamn & kurs med dag och tid.

 

Tack för hjälpen!